Grzegorz Jurczak
Właściciel Biura

 Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, 

Jachtowy sternik morski, 

Morski sternik motorowodny, 

Patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej

Instruktor sportu - żeglarstwo, 

Instruktor sportu -  sporty motorowodne

Instruktor pływania ,

sędzia II klasy Polskiego Związku Żeglarskiego, 

wieloletni i doświadczony  pedagog