Grzegorz Jurczak


Grzegorz Jurczak
Właściciel Biura

 Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, 

Jachtowy sternik morski, 

Morski sternik motorowodny, 

instruktor żeglarstwa, 

instruktor pływania ,

sędzia II klasy Polskiego Związku Żeglarskiego, 

wieloletni i doświadczony  pedagog