Grzegorz Jurczak
Sekretarz Warmińsko Mazurskiego Okręgowego Kolegium Sędziów

Sędzia PZŻ kasy drugiej licencja nr 618