Grzegorz Jurczak
Sekretarz Warmińsko Mazurskiego Okręgowego Kolegium Sędziów

Sędzia PZŻ kasy I -SR licencja nr 618