Andrzej Nowicki
Członek Warmińsko Mazurskiego Okręgowego Kolegium Sędziów

Sędzia PZŻ kasy pierwszej licencja nr 551