Andrzej Nowicki
Członek Warmińsko Mazurskiego Okręgowego Kolegium Sędziów

Sędzia PZŻ kasy I - SR licencja nr 551