Adriana Konarzewska
Przewodnicząca Warmińsko Mazurskiego Okręgowego Kolegium Sędziów

Sędzia PZŻ kasy pierwszej licencja 454