Adriana Konarzewska
Przewodnicząca Warmińsko Mazurskiego Okręgowego Kolegium Sędziów

Sędzia PZŻ kasy I - SR licencja 454