Adriana Konarzewska

Przewodnicząca Warmińsko Mazurskiego Okręgowego Kolegium Sędziów

Sędzia PZŻ kasy I - SR licencja 454

Grzegorz Jurczak

Sekretarz Warmińsko Mazurskiego Okręgowego Kolegium Sędziów

Sędzia PZŻ kasy I -SR licencja nr 618

Andrzej Nowicki

Członek Warmińsko Mazurskiego Okręgowego Kolegium Sędziów

Sędzia PZŻ kasy I - SR licencja nr 551