Regulamin ŻPJ 2022

     W sezonie 2022 Ranking Sterników Żeglarskiego Pucharu Jezioraka prowadzony będzie jedynie wśród sterników którzy zgłosili chęć udziału w rankingu do 01.05.2022. Po tym terminie żaden sternik nie zostanie dodany do rankingu.

      Zgłoszenie się do rankingu nie wiąże się z koniecznością startowania na każdych regatach w cyklu Żeglarskiego Pucharu Jezioraka 2022, lecz jest sygnałem do uwzględniania zawodników w rankingu gdzie będą punktowani zgodnie z przepisem A5.3. 

A 5.3 Jeżeli zawiadomienie o regatach lub instrukcja żeglugi stanowi, że przepis A5.3 ma zastosowanie, przepis A5.2 jest zmieniony tak, że jacht, który dotarł na pole startowe, ale nie wystartował, nie przebył trasy, nie ukończył, wycofał się lub został zdyskwalifikowany otrzymuje liczbę punktów jak za zajęcie miejsca na mecie równego liczbie jachtów przybyłych na pole startowe plus jeden, a jacht, który nie przybył na pole startowe otrzymuje liczbę punktów jak za zajęcie miejsca na mecie równego liczbie jachtów zgłoszonych do serii wyścigów plus jeden.