Regulamin ŻPJ 2021


Regulamin Rankingu

1.STERNIK- Jest to osoba która na zgłoszeniu do regat wpisała się jako sternik danego jachtu I ZOBOWIĄZANA JEST DO OSOBISTEGO OBSŁUGIWANIA URZĄDZENIA STEROWEGO. Sternik aby być liczony w rankingu powinien startować w jednej klasie. W 2020 roku do rankingu będą wliczane 3 najlepsze imprezy.

2.PUNKTACJA - Za zajęcie ostatniego miejsca 1 pkt , za przedostatniego 2 pkt itd. aż do 1 miejsca, za niewystartowanie w regatach 0 pkt (DNS), za start w regatach 5 pkt. Po każdych regatach punkty są sumowane i im więcej punktów tym lepsze miejsce w rankingu. DODATKOWO PLANUJE SIĘ WPROWADZENIE WSPÓŁCZYNNIKA DLA KAŻDYCH REGAT PRZEZ KTÓRY BĘDĄ POMNOŻONE UZYSKANE PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH ZAWODNIKÓW PUNKTY- DECYZJA O WPROWADZENIU WSPÓŁCZYNNIKA W KWIETNIU 2021

3. PUNKTY PREMIOWE - sternik który zajął miejsce 1-10 nagradzany jest dodatkowymi punktami premiowymi:

I miejsce – 10 pkt

II miejsce – 9 pkt

III miejsce – 8 pkt

IV miejsce – 7 pkt

V miejsce – 6 pkt 

.... ITD

Punkty Premiowe są dodawane do punktów za zajęte miejsce, które uwzględnia tabela punktowa.

4. REMISY - w przypadku gdy dwóch lub więcej sterników otrzyma tę sama liczbę punktów odrzucana jest najmniejsza liczba punktów która otrzymał sternik i ponownie sumuje się wyniki, aż do rozstrzygnięcia i im więcej punktów po odrzuceniu zostanie tym wyższa pozycja w rankingu. Jeżeli nie daje to rozstrzygnięcia odrzuca się regaty w których startowało najmniej jachtów, w przypadku gdy we wszystkich regatach była ta sama liczba jachtów brane są pod uwagę wszystkie biegi ze wszystkich regat i wygrywa jacht który miał więcej wyższych miejsc. Jeżeli w dalszym ciągu nie ma rozstrzygnięcia stosowana jest taka sama zasada lecz w klasyfikacji generalnej. W przypadku braku rozstrzygnięcia miejsce traktowane jest ex aequo. UWAGA w przypadku remisów nie jest brana pod uwagę liczba punktów 0 czyli za nie wystartowanie w regatach (DNS).

Do FINAŁU awansują dwie załogi z każdej z czterech klas - T 1, T2, T3, OPEN, które spełnią wymogi regulaminu.